Kategorie asd
Regulamin sklepu.
1. Regulamin

2. Sklep Internetowy Bena Art Studio jest wyłączną własnością firmy Bena Art Studio Bożena Bielecka, z siedzibą: Uniszowice 109E, 21-030 Motycz. Sklep jest dostępny pod adresem internetowym: www.benaartstudio.pl 
3. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
5. Każde zamówienie przesłane do Sklepu Internetowego Bena Art Studio jest potwierdzane telefonicznie lub drogą e-mailową przez pracownika Bena Art Studio.
6. Zamówienia nie potwierdzone przez Bena Art Studio w ciągu 2 dni roboczych nie będą realizowane.
7. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych danych.
8. Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę. Zamówienia złożone po godz. 20:00 będą rozpatrywane w godzinach rannych następnego dnia roboczego.
9. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
10. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie firmie Bena Art Studio zlecenia zakupu w rozumieniu przepisów prawa.
11. Zamówiony towar zostanie przesłany przez firmę Bena Art Studio.
12. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia.
13. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru.
14. W przypadku większych zamówień, Bena Art Studio zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach o czym poinfomuje nabywcę. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie.
15. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych.
16. Sklep zapewnia iż prezentowana oferta obejmuje wyłącznie towary dostępne dla Klienta jednakże w przypadku gdy towar objęty zamówieniem jest czasowo niedostępny, Sklep poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji. W przypadku, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), zamówienie zostanie anulowane.
17. Bena Art Studio nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Bena Art Studio niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
18. Bena Art Studio dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach Sklepu była aktualna, a prezentowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zamiany ceny towaru przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, Bena Art Studio niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji do odstąpienia od zamówienia.
19. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia.
20. O zasadach reklamacji i zwrotach można zapoznać się w dziale Reklamacje i Zwroty.
21. Bena Art Studio zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie.
22. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


23. Zwroty


24. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient może zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru. Zwracany towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu i nieuszkodzony.
25. Klient wysyła towar na własny koszt. Do towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu.


26. Reklamacje


27. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi, że nie jest on zgodny z zamówieniem: nie zgadza się nazwa produktu, wielkość lub znajdują się w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: Bena Art Studio Bożena Bielecka ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
28. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
29. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz informację o powodzie reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia.
30. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
31. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, które powstały podczas transportu, będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie na nasz adres protokołu reklamacyjnego spisanego razem z doręczycielem przesyłki.

© 2011 Bena Art Studio : Biżuteria Autorska
Oprogramowanie KQS.store : Realizacja ibif.pl